Werkwijze

Downloaden

algemene voorwaarden

Werkwijze

Na de eerste kennismaking ga ik samen met u dieper in op de achtergrond van uw bedrijf en uw wensen en doelstellingen. In de offerte vindt u vervolgens een samenvatting van ons gesprek (debriefing) zodat we duidelijkheid hebben over de insteek van de opdracht.

Fase 1 - schetsfase


Na akkoord op de offerte ga ik aan de slag met uw wensen. In deze fase maak ik minimaal drie schetsontwerpen, waarbij ik de verschillende ideeën in een presentatie toelicht. Vervolgens bespreken we de voorstellen waaruit u één voorstel kiest. Dit voorstel wordt in de volgende fase verder uitgewerkt. We bespreken de planning en leggen afspraken vast.

Fase 2 - uitwerkingsfase


In deze fase werk ik het gekozen voorstel verder uit. Vervolgens presenteer ik het uitgewerkte voorstel. We spreken eventuele (kleine) aanpassingen door.

Fase 3 - afrondingsfase


In de afrondingsfase voer ik de laatste wijzigingen door. Daarna maak ik het ontwerp drukklaar. Het uiteindelijke beeld lever ik in het door u gewenste formaat aan.

Werkwijze