Identiteit NVSHV

Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) vroeg À la Leen hun uitstraling te professionaliseren. Meer voor en door verpleegkundigen op de werkvloer. Daarnaast minder nadruk op de betekenis van de afkorting en een brede doelgroep benaderen.

De NVSHV vertegenwoordigt SEH-verpleegkundigen.
À la Leen vindt het belangrijk dat de nieuwe identiteit het gevoel ’samen’ uitdraagt en herkenbaar is.

Dit resulteerde in het blijven gebruiken van de afkorting, een nieuwe slogan (Dé Beroepsorganisatie voor de Acute Zorg) en een helder en modern ontwerp voor logo, huisstijl, nieuwsbrief, website, kwartaalblad ’Triage’.

Samen vormen de ’kruisjes’ de letters NVSHV. Doordat het logo maar gedeeltelijk zichtbaar is, lijkt het achter iets te staan.

www.nvshv.nl

Cultuur

Maatschappij & Zorg

Tekst & Communicatie

Overheid

Voeding

Overigen