Evalueren door middel van kaarten

Tweeëndertig kaarten met vragen om voor, tijdens of na een crisis te evalueren, dat is de evaluatiewijzer. De kaarten zijn een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan en zo de Crisiscommunicatie te verbeteren.

De Evaluatiewijzer is bedacht door Marco Leeuwerink en Renate den Elzen van het Crisiscommunicatieteam (CCT) van de politie en ontworpen door À la Leen.

Cultuur

Maatschappij & Zorg

Tekst & Communicatie

Overheid

Voeding

Overigen